آموزش ترسیم سیم پیچی موتورهای الکتریکی • (مهندسی برق) PowerEn

خبر

برای پنجمین گروه كلاف نیز شیارهای (14-13) و (20-19) و برای ششمین گروه كلاف تمام شیارهای استاتور مانند شكل b پر شده و باید پس از آن كلافها را سربندی نمود در هنگام سیم پیچی موتور نیز باید به همین ترتیب كه ذكر شد كلافها را در داخل شیارهای استاتور قرارداد همان طوری كه در شكل b دیده می شود سه گروه كلاف اول در اندازه كوچك و سه گروه كلاف دوم با بازوی بزرگتر ترسیم شده اند در سیم پیچی موتورهای كوچك از سیم های لاكی با مقطع گرد و قطر كم استفاده می شود بهتر است كه گروه كلافها نیز در دو اندازه كوچك و بزرگ پیچیده شوند و اگر این گروه كلافها در یك اندازه پیچیده شوند مشكلی پیش نخواهد آمد و در ماشینهای بزرگ كه در آنها بجای سیمهای با مقطع گرد از شمشهای دی استفاده می شود گروه كلافها شکل متفاوتی خواهد داشت و چون بر خلاف سیمهای گرد و با قطع كم نمی توان این تسمه ها را به سادگی به فرم دلخواه در آورده لذا از قبل در خارج از ماشین آنها را فرم داده و سپس در داخل شیارها قرار می دهند، در سیم پیچی نوع زنجیری نیز اگر از هادی تسمه ای استفاده شود باید قبلا تسمه ها را در خارج ماشین فرم داده و سپس در داخل شیارها جای داد.

برای این کار توصیه می کنیم از نرم افزار مکسول استفاده نمایید چرا که براحتی می توانید تمام سیم پیچ های خود را به صورت سه بعدی ترسیم نمایید و آنها را در شرایط مختلف بررسی نمایید. سیم پیچ ها بر اساس قانون القایی در فیزیک کار می کنند. طبق قانون القایی فارادی حرکت یک حلقه سیم بسته در میدان مغناطیسی باعث ایجاد جریان الکتریکی در سیم خواهد شد. سیم ها در این الکتروموتورها بصورت رشته ای استفاده می شوند. یکی از این موارد می تواند حرکت دادن پره های کولر یا ایجاد حرکت لازم در پمپ آب باشد. این در حالی است که در موتورهایی با توان بالاتر و قدرت مند تر از شمش های مسی با سطح مقطع مربعی و یا نواری استفاده میشود. بسیاری از شبکه های انتقال برق برای راه آهن به ویژه در آلمان به تولید و انتقال برق تک فاز متکی هستند که امروزه هنوز مورد استفاده قرار می گیرند.

انرژی محرک آب در این حالت بوسیله گرانش ایجاد نشده است. روتور داخل استاتور به چرخش در می آید تا با تغییر در میدان مغناطیسی جریان ایجاد کنند. این عایق ها باید تحمل زیادی برابر دما داشته باشند تا ذوب نشوند و اتصال کوتاه ایجاد نشود. کلاف بندی در انواع سیم پیچی الکتروموتورها متفاوت است و به همین دلیل در این مرحله باید ابتدا نوع سربندی موتور تعیین شود. در زیر انواع این سیم پیچی ها را شرح می دهیم. در این حالت یک فن در انتهای موتور قرار گرفته و باد را به سمت پوسته موتور هدایت می کند. در این بخش تنها به یک طرح مشترک و کلی برای مراحل سیم پیچی الکتروموتورها می پردازیم. روابطی كه برای سیم بندی یك طبقه موتورهای سه فازه گفته شد در اینجا نیز صادق می باشد تنها همانطور كه توضیح داده شد در موتورهای دو طبقه گام سیم بندی فرق می كند و باید كلافها را در داخل شیارهای استاتور به ترتیب و پشت سر هم طوری جا زد كه یك بازوی كلاف در زیر و بازوی دیگر كلاف در بالای شیار قرار گیرد تا فرم ظاهری سیم پیچی ها زیباتر شده و علاوه بر آن در هنگام سر بندی نیز امكان اشتباه كمتر شود.

این برق از طریق کابل های 4.2 کیلومتری (2.6 مایل) انتقال یافت تا یک موتور با توان یکسان را در کارخانه آسیاب تغذیه کند. دوره سیم پیچی موتور جز این دسته از دوره های آموزشی است. سابقه و تخصص استاد دوره و جامع بودن سرفصل های آموزشی از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همان گونه که در این مدار مشاهده می شود با قرار دادن كلید در وضعیت تند سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار گرفته پس از رسیدن دور به حدود سه چهارم دور نامی كلید گریز از مركز مدار سیم پیچ راه انداز را قطع نموده و موتور با دور تند گردش خود ادامه می دهد اگر كلید در وضعیت دور كند قرار گیرد با سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز در مدار قرار گرفته و موتور با دور تند راه اندازی می شود و پس از رسیدن دور به مقدار ذكر شده كلید گریز از مركز مدار سیم پیچ راه انداز و سیم پیچ اصلی دور تند را قطع نمود و این بار سیم پیچ مربوط به دور كند را به مدار وصل می نماید و موتور با دور كم به گردش خود ادامه می دهد در این موتورها معمولا اندازه شیارها با یكدیگر متفاوت بوده و این موضوع به این دلیل است كه بعضی از شیارها سه طبقه و بعضی دیگر دو طبقه و تعدادی نیز یك طبقه سیم پیچی می شوند.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد آموزش سیم پیچی بالشتک دینام لطفا به بازدید از اموزش سیم پیچی در یزد وب سایت ما.