این روزها پهپادهای پلیس راهنمایی و رانندگی چه میکنند؟

خبر

مزیت چراغ هدایت LED هزینه تعمیر و نگهداری زیر چراغ هدایت ال ای دی است. شخص یا این که موسسه یا کارگاه ای که وسایل نقلیه ای را که طبق آئین نامه می بایست شماره گذاری شود می سازد، یا قطعات ساخته شده آن‌ها را سوار (مونتاژ) می نماید. ریل های آهنی موازی ثابتی که قطار و وسایل نقلیه ریلی دیگر بر بر روی آن حرکت می کنند. شمارهگذاری بر روی وسیلهی نقلیه از طرز نصب پلاکی که به وسیله شهربانی تهیه و تنظیم میشود انجام خواهد شد. به علاوه ظرفیت وسایل نقلیه مسافربری در باطن آن ها طوری متن می گردد که قابل خواندن باشد. پلاک عقب باید در محلی نصب گردد که با نور چراغ عقب وسیلهی نقلیه قابل خواندن باشد. ماده14ـ در تصادفات رانندگی که تنها سبب به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در رخ قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار رویه منتقل و بعد از آن عنداللزوم درخواست حضور متخصص تصادفات نمایند و در صورت امتناع از مبادرت فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می کنند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح یا این که فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا این که اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنان را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات رسمی به وسیله مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ کنند. در همین آیتم رعایت حق تقدم پیادگان و وسایل نقلیهای که با چراغ سبز جهت دیگر اجازه عبور داشتهاند الزامی است. در یدکها و وسایل نقلیهای که اهمیت دو چرخ میباشند فقط یک پلاک در عقب آن نصب میگردد. اگر وسیلهی نقلیه با سه چرخ یا این که بخش اعظم باشد یک پلاک در جلو و پلاک دیگر در عقب آن نصب میگردد. ۳- چنانچه شمارهگذاری وسیلهی نقلیه قبلاً به جهاتی ممنوع اعلام گردیده باشد. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند در مواقعی که شهربانی لزوم بنا و بده بستان شمارهها را اطلاع رسانی مینماید به جهت تجدید و بده بستان شمارهی وسیلهی نقلیه خویش مبادرت نمایند. شهربانی پس از شمارهگذاری و تصویب مشخصات وسیلهی نقلیه، کارتی که حاوی مشخصات و گنجایش آن باشد صادر و به صاحب تسلیم میکند . ۴- هر گاه حقوق دولتی و عوارضی که به موجب مقررات به وسیلهی نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد مگر حیاتی اذن رئیس کل آزمون آئین طومار پایه یک شهربانی. هر گاه افراد دیگری در مالکیت وسیلهی نقلیه کمپانی یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند نام و آدرس ظریف آنها هم می بایست در درخواست قید شود. در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد ازمون ایین طومار چیست لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.