برخی نکات مهم در زمینه تعمیر آسانسور

خبر

فرقی نمی‌نماید آسانسوری که از آن به کارگیری میکنید، چه برندی و ایجاد کرد کجا باشد. همگی آسانسورها مستلزم خدمت و حفظ به طور مداوم می‌باشند. رفع فساد به موقع بالا بر می تواند شما‌را از مخارج بالای تعمیرات بالا بر در آجل بدور نگه داراست. عمل را به کاردان بسپارید فارق از اینکه بالا بر شما چه مشکلی دارااست و به چه نوع تعمیراتی احتیاج داراست، تعیین یک کمپانی مجرب با تکنسین‌های حاذق می تواند در صرف هزینه کمتر و اخذ سرویس ها باکیفیت شمارا کمک نماید.

بالا بر به واسطه دارا بودن نصیب‌های متفاوت و حساس بایستی به طبع بوسیله اشخاص دارای تخصص تعمیر و مراقبت گردد تا به کارآیی و چگونگی تعمیر آسانسور شما لطمه‌ای وارد نشود. صرفه جویی ممنوع شاید برخی مواقع به واسطه خدمت بالا بر متحمل هزینه هایی گردید که برای شما زیاد خوشایند نباشد و تمایل به حذف آن ها بگیرید. اینکار خیر فقط با به خطر پرت کردن جان اشخاص هم پا میباشد بلکه در غایت موجب پرداخت هزینه بیشتر بواسطه فساد‌های بعدی می گردد. حتی هنگامی که نیاز به دارید در هزینه ها صرفه جویی نکنید و ضمن صرف هزینه بیشتر برای تعیین اشخاص کارشناس، قطعات کیفیت عالی نیز برای بالا بر خویش تنظیم فرمائید.

آچار به دست نشوید اینکه در مدار آسانسور سیمی اتصالی کرده و یا این که لوله آبی رنگ در گودی آسانسور ترکیده فرقی ندارد! شما پیش از اجرا هر اقدامی می بایست با تعمیر آسانسور  و کمپانی آسانسور خویش تماس حاصل نمایید. بالا بر وسیله‌ای میباشد که مستقیما با سالمی اشخاص درباره ی میباشد و مبادرت خودسرانه در  می تواند پیامدها مخربی به همپا داشته باشد. امروز و فردا نکنید خدمت بالا بر امری ضروری میباشد که در یک برهه زمانی مشخص و معلوم بایستی صورت بپذیرد. به تعویق پرت کردن مجال خدمت می تواند منجر فساد بیشتر قطعات آسانسور خواهد شد. اینکه آسانسور شما مثل ساعت فعالیت می‌نماید دلیلی بر عدم تحقیق به آن نمی شود. آسانسور احتیاج به استیناف های ماهانه داراست که می بایست به وسیله اشخاص دلسوز و ظریف صورت پذیرد.

بهترین مقالات
خشونت های مسلحانه در لندن رو به افزایش است. تریش مک اینتایر، سرپرست پلیس، در حال بررسی است

چه هنگامی نیاز به تعمیرات آسانسور داریم؟

بالا بر نیاز به خدمت ماهانه به وسیله اشخاص دارای تخصص داراست. ولی از‌آنجا‌که بالا بر یک مکانیزم غامض از تعداد متعددی قطعه می باشد، ممکن میباشد به طور اضطراری نیاز به تعمیر داشته باشد. همینطور گاهی بواسطه تعمیر غیر ماهر بوسیله افراد غیر کارشناس هم ممکن میباشد این دستور بایستگی پیدا نماید. دراین باره فهمیدن نکاتی در زمینه‌ی تشخیص فساد آسانسور و پیشگیری از وقوع حادثه ها بیشتر برای هر فرد مایحتاج میباشد. بعضی اوقات با کوچکترین نماد ها میتوان فساد بالا بر را تشخیص اعطا کرد و نسبت به تعمیر آن مبادرت کرد. صدای نامتعارف آسانسور یکی بی آلایش‌ترین طرق تشخیص فساد آسانسور، صداهای مازاد و نامتعارف در حین عمل کردن آسانسور میباشد.

از آنجاکه هر فرد در طی سالیان پی درپی به صدای شغل کردن طبیعی آسانسور عادت کرده، با کوچکترین تغییر تحول در آن می تواند حاد شدن آن را تشخیص دهد. در‌حالتی که با این آیتم روبرو شدید با کمپانی سرویس ها بالا بر خویش تماس حاصل نمایید. از شغل افتادن مداوم آسانسور یکی‌از مشکلاتی که ممکن میباشد همگی ما تجربیات کرده باشیم، از فعالیت افتادن آسانسور هنگام فعالیت کردن میباشد. گشوده و بسته نشدن درب‌ها، ایست آسانسور میان طبقات و غیره برای مثال مواقعی میباشد که سبب ساز به از شغل افتادن آسانسور میشود. این مورد ها درصورتی که به دفعات زیاد واقعه بیوفتد می بایست به پندار تعمیر آسانسور خور باشید. تغییر تحول سرعت آسانسور یکی از دیگر از نشان‌های فساد احتمالی آسانسور تغییر و تحول سرعت آن میباشد.

بهترین مقالات
دولت فورد پیشنهاد ساخت مسکن در زمین های کشاورزی رو به کاهش را متوقف کرد

آسانسور به واسطه بالا و تحت های بیشمار در زمان سال مبتلا فرسودگی قطعات میشود. یکی‌از قسمت‌هایی که از این مسئله اثر می‌گیرد سرعت بالا بر میباشد. ممکن میباشد این تغییر و تحول سرعت در رفت و آمد آن باشد و یا این که هنگام ایستادن بالا بر. به هر هم اکنون در‌این حالت می بایست به درنگ رفع فساد آسانسور و تماس با کمپانی سرویس ها تعمیر آسانسور خویش باشید. فرقی ندارد که کدام یک از آیه ها را مشاهده می کنید، شما بایستی در او‌لین مجال نصبت به تعمیر آسانسور خویش مبادرت نمایید تا از بروز خسارات بزرگ‌خیس پیشگیری کرد. خلال مواقعی که در ابتدا به آن اشاره شد میتوان به توقف‌های ناگهانی و مجال انتظار زیاد نیز اشاره نمود.

سرویس کردن آسانسور

هنگامی که بالا بر حاد گردد، کارگر، مشتریان، فروشندگان و بازدیدکنندگان را ذیل اثر قرار میدهد. در واقعیت از فعالیت افتادگی آسانسور بر فرایند فعالیت اثر منفی نهاده و جا به جایی وسایل از یک طبقه به طبقه دیگر مشقت بار گردد. برای افرادی که بالا بر در خانه خویش دارا‌هستند، سرویس ها تعمیر آسانسور برای امداد به کسانی که در مرحله اولیه به آسانسور نیاز دارا‌هستند، بسیار ضروری میباشد.

حاد شدن بالا بر به گذر زمان فرصت سبب پوسیدگی و خوردگی گردیده و این پوسیدگی سبب از فعالیت افتادن بالا بر میشود. متخصصان کمپانی الماس آسانسور، شایسته ترین روش ها و نیازهای ساختاری در سطح تجاری و مسکونی آشنا می باشند. در حالتی‌که موقعیت بالا بر به قدری بد باشد که خیر فقط نیاز به خدمت و محافظت بلکه نیاز به بازسازی و آپ دیت رسانی داشته باشد.

بهترین مقالات
تست 3 آتش نشان لندن برای COVID-19 مثبت است

نکته های اساسی و مهم در زمینه تعمیر آسانسور

حفظ از آسانسور یک عمل همیشگی و مستمر میباشد. به‌این معنی که در شرایطی که میخواهید فساد بالا بر پیش نیاید بایستی به طور ماهانه از سرویس ها تعمیر و محافظت بالا بر به کارگیری نمائید. این شغل منجر ساخت و ساز یقین از امنیت و همت صحیح بالا بر میگردد.

در‌این بازبینی های ماهانه مفاد متعددی آیتم دقت قرار میگیرد. در سکو نخستین آزمایش و بازبینی سیم بکسل ها و پاراشوت، نظارت هم سطح بودن طبقات، روغن کاری ریل ها، آچارکشی پیچ و اتصالات، رسیدگی امر و گیربکس آسانسور و در غایت پژوهش موقعیت کابین از دید مورد ها متعدد، مثلا نکاتی میباشد که تکنسین شما بایستی به آن دقت نماید.

آسانسورها می توانند ۲۰ تا ۳۰ سال فعالیت نماید. البته این دستگاه‌ها نیاز به تعمیر و محافظت مداوم دارا‌هستند تا از بروز فساد آسانسور خودداری کرد. در شرایطی که یک بخش از بالا بر مبتلا نقص‌ خواهد شد، آحاد بالا بر قادر است متوقف گردد. دراین‌صورت مسافران ممکن میباشد در درون به دام بیفتند، و حتی‌د‌ر بعضا مشاغل که در ساختمان‌های بلند میباشند، نقص‌ ساخت‌و‌ساز، و به آن ها زیان مالی وارد گردد.

دلایل عمده مشکلات و خرابی آسانسور 

آسانسور از قطعات بسیار متعددی ساخته شده میباشد که نقص‌ در هر مورد، میتواند منجر فساد مجموع بالا بر گردد. با این درحال حاضر چند دلایل عمده وجود دارااست که هنگام متوقف شدن آسانسور، می‌اقتدار آن ها را ادله فساد دانست.