دلایل استفاده روزافزون ازمقاوم سازی با Frp چیست؟

خبر

به طور کلی تقویت دیوارهای برشی حیاتی FRP ، باعث ارتقاء مقاومت خمشی ، مقاومت برشی و سختی می شود .همچنین مقاوم سازي اساسی FRP که به شکل ورق هستند (لمینیت FRP) تاثير قابل توجهي بر کارایی خلق بنا در برابر بار لرزه اي داشته و رخ پذيري ديوار برشي را افزايش مي دهد. تیر هایی که ورق های GFRP در زیر و طرفین آن ها بکار رفته است نسبت به تیر هایی که فقط در ذیل به وسیله ورق تقویت شده اند کردار بهتری از خویش نشان می دهند. در چنین حالتی، مهم توجه به این‌که آرماتور فایبرگلاس FRP یا این که میلگرد شیشه FRP تغییر تحول شکل متعددی قبل از گسیختگی نمی دهند، به کارگیری از آن ها فراوان مناسب نبوده و یا طراح می بایست طراحی سازه خویش مقاوم سازی دارای الیاف frp را عوض نماید. به طراوت مهندسین از روشی کارآمد و نوین در مقاوم سازی ساختمانهای خود به کار گیری می‌نمایند که از تیتر مقاوم سازی دارای FRP یاد میشود. 12. به تیتر راه حلي جايگزين ، به کار گیری از الياف پليمری، FRP آیتم دقت قرارميگيرد.الياف پليمری به سهولت و همانند پارچه اي برروي بنا چسبانده شده و مقاومت و شكل پذيري کاربر را بهبود مي بخشد . دارای توجه به ارتقا جمعیت جهان و توسعه و گسترش ساخت و ساز استفاده از همین الیاف در سراسر جهان بسط یافته و مقاوم سازی حساس الیاف FRP به یکی از محبوب ترین روش های مقاوم سازی ساختمان بدل شده است. اکثر زمان ها مهندسان بر این باورند که کامپوزیتهای FRP باید بهعنوان یک جز اساسی و مکمل در ساختمانسازی به عمل گرفته شود، خیر بهعنوان جزء فرعی و جایگزین. بهکارگیری رهنمودها و توصیهها به جهت طراحی و استعمال گستردهتر از کامپوزیتهای FRP در مقاوم سازی ساختمانها حتمی است. نتیجه ها آزمایش نشان میدهد که طراحی روکشهای کربن خمشی به وسیله محدودیتهای فشار در سمت متراکم در اختیار گرفتن میشود که کاهش از نیمی از مقدار گنجایش کششی آنهاست. نیروهایی که به روکش کامپوزیت FRP منتقل میگردند بهوسیله برش لایهای یا مقاومت کششی عمده ناشی از مصالح موجود در دیوار محدود خواهند شد؛ بهاینعلت که الیاف پلیمری بهمراتب از ظرفیت کششی بالاتری نسبت به مصالح موجود در دیوار برخوردار است. از ویژگیهای این الیاف سختی بالا، وزن پایین، مقاومت کششی بالا، دامنه دمایی ذیل و مقاومت شیمیایی بالا را می توان نام برد. کارایی این روش از نحوه تحقیقات تجربی گوناگون و برنامههای کاربردی نشان دادهشده است. یک برنامه آزمایشی که اخیراً به اتمام رسیده، اثربخشی طریق مقاومسازی نوار کربن FRP بر بر روی صفحههای بتنی در مقیاس پهناور را بررسی میکند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها زیاد عمده در مورد کتاب مقاوم سازی حساس frp لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.