رژیم غذایی / غذاهای مرتبط با خطر سرطان تیروئید

خبر

غده تیروئید هورمونهایی (تیروکسین یا T4 و تری یدوتیرونین یا این که T3) ایجاد میکند که به تنظیم میزان مصرف انرژی تن یاری میکند. T3 آزاد (Free T3, سرطان تیروئید تشخیص FT3) فرم فعال هورمون تری یدوتیرونین هست وکمتر از 0.3% از کل این هورمون را تشکیل می دهد. هورمون تری یدوتیرونین یا T3 به طور مستقیم به وسیله غده تیروئید ایجاد می شود. آزمون بیوپسی و نمونه برداری وقتی تجویز می شود که دکتر معالج وجود ندول را در غده تیروئید تشخیص دهد، گرچه طرز نمونه برداری در قبلی کلیدی عمل های جراحی و برداشتن قسمت زیادی از غده تیروئید سبب عوارض به جهت بیمار می شد و گاها برای بیوپسی پزشک معالج بدون چاره به برداشتن مقدار متعددی از غده تیروئید می شد که این موضوع می توانست بیمار را ناچار کند تا اخیر قدمت از داروهای تیروئید استفاده نماید و بعضی این بیوپسی ها به این وسعت نیازی نبود و پزشک تنها در جهت اعمال بهترین تشخیص بدون چاره به انجام آن می شد. درصورتیکه نتایج بیوپسی FNA پر‌نور نمی باشد ، پزشک معالج ممکن میباشد آزمایشات آزمایشگاهی را بر روی مثال ها انجام دهد تا ببیند آیا تغییراتی در ژن های BRAF یا RET / PTC وجود دارد. ممکن هست قبل از درمان سرطان تیروئید، آزمایش تیروگلوبولین، ملازم حساس آزمایش TSH به جهت انتخاب این‌که آیا سرطان، تیروگلوبولین ساخت می کند یا این که خیر، به کارگیری شود. همچنین پس از اتمام درمان فرمان دیتا می شود تا پزشک معالج متوجه شود که آیا بافت طبیعی یا این که سرطانی تیروئید پشت سر گذارده شده است یا این که خیر. در این روش، دکتر یک سوزن بلند و باریک را از روش پوست به درون گره تیروئید وارد میکند و از آن برای از فی مابین بردن نمونههای بافت مشکوک تیروئید استعمال مینماید. تیروگلوبولین (TG) یک گلیکوپروتئینی ترشحی از بافت اپی تلیوم تیروئید می باشد که رخ پیش ساز یا این که ذخیره ای هورمون های T3 و T4 میباشد. البته پیش اطلاع رسانی بدتری دارد. جایگزینهایی برای بزاق وجود دارااست که میتوانید از داروخانه تهیه و تنظیم نمایید. چگونه از آزمایش تیروگلوبولین استعمال میشود؟ به ندرت، ممکن است این آزمایش برای تمایز در بین تیروئیدیت زیر حاد و تیروتوکسیکوز فاکتیتیا (پرکاری تیروئید ناشی از میل کردن قرصهای مازاد هورمون تیروئید) و گزینش علت کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان تجویز شود. ممکن می باشد بعد از آن از عمل جراحی از پرتو درمانی یُدی رادیواکتیو (با قرص رادیویُد I-131) برای از در میان بردن بافتهای سرطانی که در فعالیت جراحی برداشته نشدهاند، به کارگیری شود. بعضا از حالت فیزیولوژیک که سطح های پروتئین متصل به تیروئید (TBG) را تغییر و تحول می دهد و یا بخش اعظمی از داروها که بر سر اتصال به جایگاه های پروتئین اتصالی حیاتی T4 و T3 رقابت می نمایند ،می توانند سبب غیر طبیعی شدن T3 Uptakeو FTI شود. نتیجه گیری: مهم دقت به اثر گذاری مهاری مضمون‌ داری که تیمار سلولها اساسی سیلی بینین بدنبال داراست بنظر می برسد که راستا تحقیقاتی مناسبی به جهت بهره برداری از گیاه خار مریم در در دست گرفتن و درمان سرطانها وجود دارد. کلیدی انجام آزمایش و همچنین داشتن تغذیه سالم و مناسب میتوانید از بروز همین بیماری پیشگیری کنید. پس از بهبودی به جهت پیگیری های بعدی می بایست به دکتر معالج مراجعه کنید. پزشک معالج کلیدی آزمایشات متعدد می تواند تشخیص قطعی بدهد. تیروگلوبولین در خون همگی اشخاص تندرست اهمیت غلظت پایین وجود دارد. تولید این هورمونها و انتشار آنها به جریان خون بوسیله هورمون هیپوفیز TSH (هورمون تحریک کننده تیروئید) تحریک میشود. سلولهای غیرطبیعی آغاز به تکثیر در غده تیروئید میکنند، هنگامیکه تعداد آن ها به میزان به اندازه ساخت شد، سپس تومور تشکیل میشود. مرحله تیروگلوبولین در دو نوع خوش خیم (بیماری گریوز، تیروئیدیت ذیل حاد، تیروئیدیت هاشیموتو) و سرطان تیروئید ارتقاء مییابد. تیروگلوبولین در همگی افراد سلامت تولید می گردد و به طور معمول سطح آن در خون زیر است. بالا بودن تراز کالسیتونین خون می تواند موجب ساخت سرطان مدولاری در فرایند نخستین گردد. علی رغم درمان، سرطان تیروئید می تواند برگشت پذیر باشد حتی چنانچه تیروئید خود را خارج کرده باشید. ممکن میباشد پزشک پیش از شروع همین درمان، رژیم قلیل ید را به شما توصیه کند. یافتن سلولهای سرطانی در یک یا چندین غدد لنفاوی تراز گره را افزایش می دهد (مرحله آسیب شناسی را در تحت ببینید) و اصلی بدتر شدن آن یار هست پیش بینی. سرطان تیروئید هم یکی از از متداول ترین گونه های سرطان غدد داخل کوچک است. اکثر اوقات به طور منظم آنگاه از عمل جراحی به جهت اطمینان از عدم بازگشت یا توسعه و گسترش تومور آزمایش تیروگلوبولین تجویز میشود. تیروگلوبولین به عنوان منشاء T4 و T3 کار میکند. آزمایش تیروگلوبولین در سکو اول به تیتر نشانگر تومور به جهت آنالیز اثربخشی درمان سرطان تیروئید و تحلیل بر عود بیماری مورد به کارگیری قرار میگیرد. در دربین ۴۶۴,۳۷۱ شرکت کنندهای که به طور میانگین ۱۲.۸ سال زیر نظر بودند، ۸۵۶ مورد سرطان تیروئید تشخیص داده شد. آزمایش تیروگلوبولین هم گهگاه وقت ها به جهت امداد به گزینش علت پرکاری تیروئید و ارزیابی بر اثربخشی درمان بیماریهایی مثل بیماری گریوز سفارش میشود. ممکن میباشد در فواصل هنگامی که زیر معالجه مهم داروهای ضد تیروئید هستید (برای شرایطی نظیر بیماری گریوز) برای تعیین شیوه عملکرد همین دارو نیز تجویز شود. وقتی که بیش از یک تومور یافت می شود ، صرفا بزرگترین تومور به جهت انتخاب مرحله تومور پاتولوژیک به کار گیری می شود (مرحله جراحت شناسی را در زیر ببینید). همین گونه سرطان تیروئید به آرامی رویش میکند و تنها گوشه ای از همین غده را مشغول میکند.

بهترین مقالات
بهترین اسپیکر بلوتوث 2022 [راهنمای خرید] - گاسی وب