سدیم هیدروکسید، کاربرد ها و عوارض آن

خبر

هیدروکسید سدیم، یک ادغام شیمیایی قدرتمند اساسی فرمول شیمیایی NaOH است. این مقدار به شیر کنترل برای رقیق شدن آب منتقل می شود که از یک خط انتقال آب داغ حیاتی فشار ثابت گرفته شده است. بعضا از این مقالات، پیش خیس به زبان فارسی ترجمه شده اند که اهمیت مراجعه به هر یک از آنها، می توانید نوشته تمام مقاله انگلیسی یار کلیدی ترجمه پارسی آن را اخذ فرمایید. تماس حساس آن سبب ساز سوزش و تحریک چشم، پوست و غشاهای مخاطی شده و خوردن آن کاملا سمی است. بنابراین، ترازو گیری غلظت یون سدیم مقدار قلیایی بودن و پتانسیل سمی بودن آن را به طور ظریف نشان نمی دهد. آن ها توپ های کوچکی در اطراف ذرات چربی تشکیل می دهند و آبگریز بودن چربی ها را تغییر دیتا و اجازه می دهند که در آب حل شوند. از سود برای ایجاد صابون و اشکال شوینده های گزینه به کار گیری در منازل و مصارف تجاری به کار گیری می شود. آن ها می توانند چربی ها را به صابون که در آب محلول می باشد تبدیل کنند. یون های سدیم به یار آب حیاتی عبور از غشا به سمت کاتد هجرت می کند و مهم هیدروژن یونیزه شده در قسمت کاتد واکنش می دهد که موجب ایجاد سود سوزآور اهمیت خلوص بالا می شود. کلیدی همین حال، می تواند به طور جدی به بدن جراحت برساند. در آب زیاد محلول میباشد و به راحتی رطوبت و کربن دی اکسید را از هوا جذب می کند. هر چندین ممکن میباشد همین یک واکنش شیمیایی نباشد اما یک ویژگی مهم از نحوه رفتار همین مخلوط شیمیایی در یک محلول آبی است. کاربردها: سدیم هیدروکسید، به تیتر یک گشوده قوی، یکی از از مواد شیمیایی صنعتی زیاد اساسی بهشمار میرود. هیدروکسید سدیم در صنعت طبابت و داروسازی به تیتر یک جزء اساسی بهداشتی در ساخت مسکن ها، داروهای ضد انعقاد و در حفظ داروهای کلسترول خون استعمال می شود. از سوی دیگر همین ماده به برهان کارائی آن در نیستی میکروارگانیسم ها ، به عنوان بخش مهمی از بهداشت در صنعت طبی استفاده می گردد . به عنوان یک نمونه متداول ، به کار گیری آن برای پاکسازی و مطبوع کردن مخلوط روغن های باقی مانده بر روی دست ها سفارش می شود . سدیم هیدروکسید همراه مهم بر روی برای آزمایش معروف “سکه های طلا” استعمال می شود. یون های سدیم و هیدروکساید در واکنش NaOH اهمیت آب آزاد می شوند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بیشتر در مورد سدیم هیدروکسید پتروشیمی لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.