ضد کف سیلیکونی – آنتی فوم سیلیکونی – تولید 1400 – پتروشیمی دانشمند

خبر

به جهت از فی مابین رفتن ماکروفوم روی سطح، دوری از تبارک شدن انسداد هوا و فروپاشی پرسرعت فوم در فرمولاسیونهای آب، آنتی فوم ترجیح دیتا میشود. آنتی فوم الکلی یک دیفومر قوی بوده که اساس شیمیایی آن بر پایه اسید چرب می باشد و نوعی ضد کف فارغ از سیلیکون است. ضد کف یک افزودنی شیمیایی می باشد که اساسی نام های دیگری مانند آنتی فوم، دیفومر یا این که کف زدا نیز شناخته می شود و سبب ساز دوری از تشکیل فوم یا این که کف در مایعات می شود. از همین افزودنی برای جلوگیری از تشکیل فوم استفاده می شود یا این که برای شکستن فومی که قبلاً تشکیل شده است، به گوشه و کنار اضافه میشود. به طور معمول کف در واحد هایی مانند مخازن هوادهی، مخازن اختلاط ، رقیق سازی و فیلتراسیون رخ می دهد. همینطور به تمامی ضدکف ها امولسیفایر بیشتر می گردد تا بتوانند خوبتر در ترکیب کف پخش گردند. آنتی فوم شالوده سیلیکونی یا آنتی فوم پایه سیلیکونی به دلیل کمتر بودن گیرایی سطحی و نفوذ سهل وآسان خیس در فیلم تولید شده از کف بر روی سطح انتخاب بهتری هستند. یکی از با ترین عملکرد هایی که ضد کف ها بر اساس آن کار خود را انجام می دهند، نحوه کمتر جاذبه سطحی و ناپایدار نمودن حباب ها می باشد. اتلاف و سرریز شدن مواد خوراکی، کمتر بازدهی و کاهش شتاب فرایند، کاهش ظرفیت مخازن و حتی توقف تولید از گزاره مشکلات ساخت کف هستند. در سیستم های صنعتی، فوم یا این که کف مشکلات جبران ناپذیری به توشه می آورد. به طور معمول کف در زمان ترکیب نمودن، برگشت جریان یا بازیابی جریان، فرآیند تقطیر، فیلتراسیون و … در بخش اعظم مواقع مواد های بیولوژیکی ، که پروتئین شامل همین مواد می باشد و به آسانی دارای ترکیب کردن یا هوادهی ، جنس مد لحاظ کف ایجاد می کند ، که این آیتم به خودی خود مشکلی تبارک می باشد چرا که نمی گذارد اکسیژن موجود در هوا منتقل شود و جریان مایع را مبتلا تغییر و تحول می کند و برای این مورد می باشد که از روغن های سلیکونی و … هرگاه لايه ها بسيار به يکديگر نزديک شدندجذب الکترو شيميايی مولکول ها شروع می گردد . ساختار لايه بين يک ماده فعال در تراز و محلول در جايی که کمی از مواد محلول بين دو لايه های مواد فعال در مرحله محاصره شده است بمحض اينکه ساختار کف تخليه می گردد سطح های جانبی نخ نما می شود و دو لايه مواد فعال در مرحله به يکديگر نزديک خیس می شوند . همچنین می قدرت اصلی به کارگیری از پمپ تزریق(ِDosing pump) آن را به شربت بدنه های اواپراسیون و یا این که طباخی به رخ مستقیم تزریق نمود. این محصولات را می بایست در دمای 5 تا 25 جايگاه سانتی گراد و در محیطی خشک محافظت کنید. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه کفشور ضد موش لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

بهترین مقالات
چه انتظاری از گوشی های هوشمند پرچمدار 2021 - اخبار فناوری ، Firstpost