لیفت سانترال لب – دکتر افسانه زرگنج فرد- بوتاکس صورت – 161-930-22-021

خبر

در همین نحوه از بی حسی موضعی استفاده می‌گردد . همین شیوه به جهت کسانی که می خواهند لبهای طبیعی داشته باشند مطلوب است . مزیت این نحوه این می باشد که به نسبت طریق های دیگر لب ها را به صورت دائمی حجیم می کنند و در صورتی که از نتیجه آن ناراضی بودند می توانند پروتز را از لب بیرون کنند . همین روش برای افرادی که آلرژی های زیادی دارا هستند مطلوب هست . زمان نقاهت آن مقداری طولانیتر میباشد و دارای یه خرده احساس سفتی و بیحسی لب بالا به مدت حدود ۲-۴ ماه به ارتفاع میانجامد. غالبا تورم تا تعدادی هفته بعد از آن از فعالیت ارتفاع می کشد اما به مرور سپس از یک سال تماما محو می شود . برعکس، اشخاص مسن خیس حیاتی لب های حساس ارتفاع بلندتر و انحنای کمتر و صاف خیس میباشند که حجم خویش را از دست دیتا اند. پروتز لب از نحوه های زیبایی لب هست که حجم لب ها را افزایش می دهد و به جهت اشخاصی که از ظاهر لب های خویش راضی هستند و نمی خواهند آن را تغییر تحول دهند دوچندان مطلوب هست . البته اهمیت افزایش سن، این زیبایی رفته رفته کاهش می شود. معمولا با ارتقا سن چین و چروک هایی در اطراف لب و تحت بینی به وجود می اید که دارای طرز سانترال می توانید آن ها را بر طرف نمایید . امروزه افرادی که قصد انجام کار های زیبایی را دارند بیش ار هر زمانه دیگری، دغدغه هزینه ی انجام آن فعالیت را دارند، زیرا از آن جایی که هزینه این کار ذیل پوشش بیمه ای قرار نمی گیرد و اشخاص می بایست از پس انداز شخصثی خود همین مبالغ را پرداخت نمایند نیاز دارند برای برنامه ریزی بودجه ای خویش اطلاعاتی در گزینه مقدار هزینه سانترال لب داشته باشند. بهتر میباشد بدانید در یک‌سری سال گذشته که تزریق ژل و چربی وجود نداشت پروتز لب بهترین و پرطرفدار ترین طریق زیبایی لب بود ولی امروزه اهمیت دقت به مضاعف شدن طریق های زیبایی گوناگون زیبایی لب دیگر نظیر پیشین طرفدار ندارد . عمل جراحی اول همین مریض بوسیله جراح دیگری و 9 سال قبل جراحی سانترال لب پایین انجام شده بود. در این نحوه با اعتنا به صلاح دید دکتر و سلیقه مریض تلفیقی از طریق های بالا شکل می گیرد به تیتر مثال می توان به صورت به طور همزمان گرافت و جراحی لب را دارای یکدیگر انجام داد . اشخاص دارای لب های باریک: در همین گزینه برجسته سازی تنها در قسمت مرکزی لب ها انجام می شود..