معرفی انواع کفش ورزشی + توصیههایی برای انتخاب کفش مناسب – چطور

خبر

مرحله طبیعی ستون فقرات حیاتی پوشیدن کفش پاشنه بلند به هم می خورد، که منجر درد بخش اعظمی خواهد شد.بعلاوه کرختی و سوزش هم محتمل است. ۶- لگن و ستون مهرهها که بایستی در یک امتداد باشند، از حالت طبیعی خارج شده و افزایش گودی کمر و کمردرد و آرتروز زودرس زانوها بهوجود میآید. قوس میتواند باعث درد ناخوشایند در قسمتهای فوقانی و تحتانی کمر شود. ۳- فشار روی پنجهها بیشتر شده و استخوانهای کف پا مبتلا درد مزمن میشوند. استعمال از کفشهای پاشنه بلند همین موقعیت را بر نیز می زند و همین به خودی خویش منجر تغییر و تحول بیومکانیک ( بیومکانیک را میتوان دانش استفاده از اصول مکانیک در سیستمهای بیولوژیکی مانند انسان، جانوران، گیاه، اندام، یاخته (سلول) دانست) فشار روی ستون مهره ها و دردهای کمری می شود. بر شالوده نتیجه ها تحقیقات دانشمندان کالج هاروارد، کفشهای اساسی پاشنه بلند و پهن، 26 % میزان فشار بر روی زانوی فرد را ارتقا میدهند. اگرچه ارتفاع پا یکی از از نقطه نظرات کفش پاشنه بلند است، ولی به نظر می برسد که در ارتفاع زمان اثر متمایز بر روی تن ساخت می کند. نباید انگشتان پا را به باطن فشار داده یا این که آن ها را هول دهد. بیشتر خانمهایی که قدی کوتاه دارا‌هستند از آن برای ارتقاء قد استفاده می‌کنند و این کفشها میتوانند ظاهری قشنگ به آنان بدهند. زنان، به ویژه اشخاص حرفهای، معمولا احساس مینمایند که می بایست پاشنه بلند بپوشند تا از لباس و مد مهربانی برخوردار شوند. دارای همین وجود، پوشیدن همین کفش برای یک عصر وقتی طولانی میتواند یک فاجعه به ویژه به جهت تندستی ما به ملازم داشته باشد. پوشیدن کفش تنگ در دراز مدت باعث شرایطی در پا می شود که به آن پای ورزشکاران (Athlete’s foot) میگویند. پوشیدن کفش پاشنه بلند چه عارضههایی بدنبال دارد؟ انگشت چکشی یک عدد از خطرناکترین عوارض کفش پاشنه بلند برای پا است. یک عدد از عوارض جانبی نیکی چندان مضاعف پاشنه بلند،کوتاه نمودن عضلات ساق خرید کفش اسپرت نایک دخترانه پا است. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اصلی مدل تازه کفش نایک دخترانه وب سایت خود باشید.

بهترین مقالات
دوزینگ پمپ پرومیننت ProMinent - پمپ تزریق مواد شیمیایی و سیستم آنلاین کولینگ تاور