مقالات – کود پتاسیم نیترات و اهمیت آن در کشاورزی

خبر

از ترکیبات دیگر نیترات پتاسیم که به عنوان نوعی نمک فارغ از سدیم نیز قابل به کار گیری است ، ترکیب نیترات آمونیوم به همپا پتاسیم کلراید می باشد. سایر اسیدها گونه های دیگر نمک را ایجاد میکنند. وی افزود: در درحال حاضر حاضر علاوه بر واحدهای ساخت مواد شیمیایی در تراز استان تعدادی طرح درخصوص مواد شیمیایی به ویژه انواع اکسیدها، نیتراتها و سولفاتها در شهرک صنعتی شهرکرد در درحال حاضر احداث و راهاندازی است. یکی اشکال مواد شیمیایی پر مصرف، نیترات پتاسیم صنعتی و آزمایشگاهی بوده که از مخلوط آمونیوم نیترات و پتاسیم هیدروکسید تولید می شود. نیترات پتاسیم یک ماده شیمیایی هست که مثل سایر مواد شیمیایی زمان استعمال از آن باید جوانب احتیاط را رعایت کرد. همچنین اگر همین ماده در طولانی مدت در معرض گرمای آفتاب یا هر گونه حرارت دیگری قرار گیرد، خطر انفجار وجود دارد. همین مخلوط در اثر گرم شدن یا جداسازی اکسیژن آزاد میکند. خنثی سازی اسید نیتریک همیشه نمکهای “نیترات” ایجاد میکند. محلول آبی نیترات پتاسیم نسبتاً خنثی است. نیترات پتاسیم در آب گرم قابل حل است. در غلظت 5٪، نیترات پتاسیم همپا اصلی سدیم یا این که مونوفلوئوروفسفات فلوراید به طور قابل توجهی علامتها را طی 2 هفته استعمال روزمره کمتر میدهد. یک ماده جامد سپید محلول در آب است که با تبلور جزئی محلولهای نیترات سدیم و کلرید پتاسیم تشکیل میشود. همین ماده در محلهایی مثل دیواره غارها بصورت طبیعی به صورت گرد سفیدرنگی وجود دارد. این یک ماده اکسید کننده کار کشته است و به طور گستردهای در از میان بردن کنده، آتش بازی، کودها و غیره به کارگیری میشود. از همین رو تجار، فروشندگان و مشتریان می توانند حیاتی فرضی آسوده خریدشان را از همین گروه انجام دهند. KNO3 یک ترکیب شیمیایی کلیدی اسم شیمیایی نیترات پتاسیم است. به طور کلی استعمال از کودهای حاوی پتاسیم نیترات اساسی فرمول شیمیایی KNO3 سبب ساز بهبود وضعیت تغذیهای گیاهان شده که همین کار منجر میشود میزان مرغوب بودن و کمیت گیاهان نیز ارتقا یابد. در فرمولاسیون همین کود فلزات سنگین به فعالیت نرفته است. از آن به تیتر نوعی کود استعمال می‌گردد زیرا حاوی کل عناصر مغذی آیتم نیاز به جهت رشد گیاهان است. پتاسیم نیترات کود دوچندان قابل قبولی برای برطرف کردن نبود پتاسیم در هر سطح از رویش گیاه است. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد کود پتاسیم نیترات قیمت لطفا از کاغذ ما بخواهید.