هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

خبر

هدرز ها را می توان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، براین اساس شرکت تولید کننده باید حساس اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی مهم توجه به موضوعاتی چون ارتقاء توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که به جهت ارتقا عجله و اقتدار اتومبیل گزینه استعمال قرار میگیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ کنید همین آیتم یک عدد از موردها حتمی میباشد. طراحی و تولید مانیفولد به صورتی است که تراز آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از همین جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می شود و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین حالت ممکن واقعه میافتد. اگر بخواهیم در رابطه حیاتی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی همین قطعه را میتوان یک فعالیت دشوار و نیازمند به دانش مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در وقتی که ارزش ماشین بالا می رود و افراد توان خرید یک ماشین پرقدرت و اصلی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌نمایند که نصب این قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در خودرو نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، حساس شتاب و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اصلی طراحی و ایجاد این قطعه مهم دارد، زمانه و هزینهای میباشد که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. همین دو قطعه از حیث کالا و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می گردند و پروسهی انجام این اتفاق کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، زیاد سرعت بالا و آسانتر است و این مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط اهمیت هدرز فولادی پراید وب تارنما خویش باشید.

بهترین مقالات
دوربین مداربسته هایک ویژن - CCTVSET