ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

خبر

دبی دوزینگ پمپ جسکو 1.8 لیتر بر ساعت می باشد. در ادامه به توضیح مفصل گونه های پمپ های تزریق بر شالوده عملکرد خوا هیم پرداخت. پایه کار این طرح شبیه بقیه طرح های دیافراگمی می باشد. اولين كار پمپ عبارت است از تخليه هوا از باطن لوله مكش، اين کار سبب ساز مي شود كه فشار اتمسفر بتواند به مايعات فشار وارد نموده و آن ها را به قسمت چرخنده پمپ و يا پيستون هدايت نمايد. نقطه مکش: محل ورود سیال به پمپ است که غالبا در نزدیکی مرکز بدنه و روی هد پمپ قرار دارد. سایش در قطعات آن ها در مقدار دست‌کم قرار دارد. دوزینگ پمپ ها چه ویژگی هایی دارند؟ دراین پمپ قسمت اعظم فشار مایع را نیروی پرتاب پره های پروانه تامین میکند . که هزینه های حفظ را کمتر می کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس دهد. دو ورقه کانتور مسیر حرکت دیافراگم را احاطه می کنند. 3- از نقطه لحاظ راندمان كار :درصورتيكه در هر دو طريقه شرايط طوري فراهم گردد كه تاسيسات مربوطه حساس حداكثر دبي كار كند راندمان يك واحد پهناور عمدتا بيشتر از راندمان كلي مجموعه واحدهاي كوچكتر می باشد در نتيجه از نقطه حیث راندمان روش دوم مناسبتر میباشد . 2. دریچه همین شیر یک طرفه هست و به خط مکش متصل میباشد. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است. در این حالت عملگر حیاتی سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک تهیه می کند. محدوده دبی و فشار ماکزیمم دبی هر پمپ اساسی اعتنا به نسبت گیربکس، قطر پیستون و بدور الکتروموتور انتخاب می شود. دبی و فشار تزریق مواد باید با توجه به دسته مواد و شرایط سیال از قبیل PH و غیره قابل تهیه باشد. ولی باید درنظر گرفت تراز صاف نشتی ها را روی خویش نگه میدارد. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار اکثر در آیتم دوزینگ پمپ تزریق مواد شیمیایی لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

بهترین مقالات
این ماما بومی در حال جمع آوری دانش سنتی برای تشویق مراقبت های فرهنگی مناسب است