تعمیر برج خنک کننده چیلر – گروه مشاوران سانتیگراد

خبر

5. سیستم توزیع آب حساس نظم بهتر در سرانجام سطح های پکینگ خوبتر و عمده برج خنک کننده کتاب تر می شوند. 7. درمدل یکسری سلولی آن تعمیرات و خدمت به راحتی رخ می پذیرد. هر دستگاهی در موقعیت خاموش این قابلیت و امکان را میدهد که به راحتی به بخشهای متعدد آن دسترسی پیدا کرده و بتوان قطعات متعدد آن را قطع کرد؛ پس اطمینان حاصل نمایید دستگاه تماما خاموش است(برق پمپها و فن خاموش باشد). بعد از این مرحله هوا اهمیت ارتقا رطوبت نسبی به شرایط اشباع می برسد و از قسمت حرفه استک یا این که رشته دک (Fan Deck) خارج می گردد . پس از خروج از نازل جریان آب به رخ منظم بر روی سطوح پکینگ مدیا (Packing Media) همپوشانی می شود. در همین نصیب آب ذیل فشار اهمیت عکس العمل به همین قطعه منجر چرخش آن می شود و پس از چرخش آب به رخ فواره ای شکل بر روی سطوح خنک کننده پاشش می کند. پروسه تعمیرات در کولینگ تاورها عمدتا مثل سایر بنا های بتنی می باشد. تراز مراقبت از یک دستگاه برودتی همانند کولینگ تاور مهمترین اقدام پس از نصب و منش اندازی می باشد. 4. افت فشار متعددی ساخت می کنند و توان ممصرفی موتور ارتقاء می یابد. ترکیب همین دو الیاف در ساخت قطعات بدنه سبب ارتقاء مقاومت نهایی سازه کامپوزیتی میشود. حساس انباشت مواد معدنی آب مانند فسفات کلسیم، اکسید آهن وسیلیکات منیزیم، رسوب تولید میشود. سپس همین آب که گرمای ماده مبرد را گرفته به داخل برج خنک کننده چیلر جذبی انتقال دیتا می گردد و آن‌گاه درون تاور، گرما به وسیله هوا گرفته شده و به گوشه و کنار انتقال پیدا می کند. علاوه بر تبخیر دو دلیل دیگر در برج خنک کننده موجب هدر رفتن آب می برج های خنک کننده هلر شود. 2. پاشش آب منظم و ساخت فضای خالی مضاعف کم (Void Space) بر روی سطح ها خنک کننده یا پکینگ برج خنک کن. اگر همین عملیات به شکل صحیح رخ پذیرد اثرات مفیدی بر سیستم خواهد داشت. این دسته از کولینگ تاورها در همگی مناطق آیتم کاربرد می باشد. ولی می بایست توجه کرد که بخش مهمی از موفقیت در روند تعمیرات رعایت استانداردها، به کارگیری کارمندان تدریس دیده و دارای تجربه، اعتنا و مشقت بار گیری کافی و در اختیار داشتن تجهیزات واجب و بهینه می باشد. کولینگ تاور جریان مخالف همانطور که از اسم این دستگاه مشخص می باشد در قیاس مهم همتای خود، جریان در میان آب و هوا در اختلاف فاز 180 مرتبه ای تماس پیدا می کند.