درمان خانگی ژنیکوماستی

خبر

به طور متوسط فاصله نوک پستان تا فرورفتگی بالای استخوان جناغ ۲۰ سانتی متر است. بافت غددی مستقیما محدود به ناحیه ذیل نوک و هاله بوده و به طور معمول به صورت عده جداازهم قابل لمس نیست. ممکن میباشد بعضی از آقایان باوجود کاهش وزن، همچنان دچار سینههای افتاده و شبه ژنیکوماستی باشند و علت آن باقی ماندن کمی بافت چربی در سینه خواهد بود. سینه آنها با چربی اضافی موضعی بوده و بافت غدهای در این ناحیه بیش از حد رویش کرده باشد. سینه آنان اصلی پوست اضافی باشد. بزرگی سینه سبب ساخت ناراحتی فیزیکی برای آنها شده باشد. در همین جلسه اضطراری میباشد بیمار دیتاها واجب را درباره داروهای مصرفی خود در اختیار پزشک معالج معالج قرار دهد، چون همواره احتمال دارد مصرف بعضا داروها سبب تولید موقعیت ژنیکوماستی شده درمان نو ژنیکوماستی باشد. برخی از داروها نیز میتوانند سبب ژنیکوماستی شوند. در برخی مورد ها ژنیکوماستی کلیدی لیپوساکشن و اکسزیون توام درمان می شود . همین افراد میبایست از موقعیت سلامت مطلوب برخوردار بوده و انتظارات واقعبینانه از نتیجه ها این معالجه داشته باشند. ولی نوشیدن بیش از حد چای سبز عوارضی از گزاره افت فشار و سرگیجه دارد؛ بدین ترتیب می بایست بر مقدار نوشیدن این چای دقت داشت. بدین ترتیب نیاز به نگرانی در همین راستا نمی باشد. چنانچه بزرگی سینه در آقایان به جهت مدت طولانی باقی باقیمانده باشد دیگر بعید به لحاظ می رسد که خود به خود بهبود یابد زیرا نسوخ موجود در سینه تبدیل به نسجی سفت می شوند که به معالجه های دارویی ژنیکوماستی نیز جواب نمی دهند. ژنیکوماستی، یا رویش بیش از حد سینه ها در مردان، در هر سنی شایع می باشد و میتوان راه های معالجه ژنیکوماستی را در پیش گرفت. یکی از از علت های ژنیکوماستی که نادر البته مهم است تومورهای بیضه هست که به برهان ترشح هورمونهای خاص منجر بزرگی سینه در آقایان میشود. حدود یک سوم از همین پسران در سن بلوغ در گیر این شرایط می شوند، اما احتمال پیدایش ژنیکوماستی در بزرگسالی کمتر از یک درصد است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف بخش اعظم در مورد درمان قطعی ژنیکوماستی لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.