سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

خبر

چالش این پیستون ها به غیر از وزنشان، انتقال حرارتی ذیل و شکنندگی آن ها است. گفتیم که طول پیستون از قطر آن بخش اعظم است. پیستون لاغر مدام حیاتی شاتون کوتاه است که از این پیستون در موتورسیکلتها اکثر به کارگیری می‌گردد . چرا که حیاتی کوتاه کردن شاتون مسافت پیستون و میللنگ کاهش از همیشه شده است. در اینجا به جهت ادراک خوب تر ادامه مطالب می بایست نکته ای را درباره سوپاپ خودرو شرح دهیم ، در سیلندرهای یک اتومبیل ممکن هست از یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی به کارگیری کنند که به آن سیلندر دو سوپاپه می گویند. اضطراری به ذکر است در هنگام ساخت شیار، شیار عمودی را کمی مایل تولید می کنند تا سیلندر، در گیر خط اتادگی نشود. در موقع تولید پیستون ها، کارایی می کنند آن‌ها راکمی بیضی شکل صحیح نمایند تا در موقع گرم شدن به شکل استوانه درآید. می شود. به این خواسته پیستون را به قشرهای محافظ آغشته می نماید تا مقاومت پیستون در علیه سایش ارتقا یابد اضطراری به ذکر است که بعضا از همین پوشش ها نظیر پوشش گرافیتی، روغن را در خویش نگه می دارند. به طور مثال اگر دو خودرو حساس حالت یکسان، اهمیت میزان پیستون های معلوم دارید، خودرویی که تعداد بیشتری از همین قطعه دارد، توان بیشتری ایجاد می کند. پیستون در اثر حرارت و دارا بودن ضریب انبساط زیاد، ( پیستون های آلومینیومی) قطرش دوچندان می شود. مزایا : : مقاوم در برابر حرارت و فشار بالا- انبساط کم- مقاوم در برابر سایش- بها ارزان. به ادله سرعت بالا و مسافت نزدیکی که نسبتبه دیگر اجزا مجاور خود دارا هستند می بایست دائما روغنکاری شوند و در کنار آن در حرارت ایدهآل کار کنند. به این ترتیب که به طور معمول در موتورهای بنزینی از سه یا چهار و موتورهای دیزلی از شش یا هفت رینگ استفاده میشود. به‌این خواسته پیستون با حرکات خود ابتدا منجر ورود هوا و یا مخلوط هوا و سوخت به داخل سیلندر می گردد (در هنگام حرکت به سمت پایین) ، بعد از آن سبب فشرده شدن ادغام ذکر شده می‌شود و در ضمن به نحو راضی بودن گوشه ای از نشت کردن گازها پرهیز می کند (در زمان حرکت رو به بالا) ، پس از فعالیت احتراق انرژی آزاد شده توسط پیستون جذب شده و کلیدی یاری شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. برای اشخاصی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از پیستون گاز ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.