قصد خرید کاشی و سرامیک دارید؟

خبر

آن‌گاه از این که ملات را به صورت به طور کامل یکنواخت و صاف پهن کردید کاشی را به بر روی ملات قرار میدهید. از کاشی و سرامیکهایی که طرحهای بی آلایش و روشنتری دارا‌هستند استعمال کنید تا همین فضا بزرگتر به حیث بیاید و صرفا در بعضا از قسمتها از کاشی طرحدار برای زیباسازی اکثر استفاده نمایید. از سرامیک به جهت دسته لعابی که روی آن به فعالیت رفته و همچنین طرحهایی که دارااست بیشتر برای کف استعمال میشود. بدین ترتیب استفاده از کاشی و سرامیک به جهت دکوراسیون منزل می تواند در زیباسازی محفظه شما نقش کلیدی و مهمی داشته باشد. کلیه ما کاشی و سرامیک را از نزدیک چشم و در قسمتهای متعدد خانه کاربرد هرکدام را بازدید کردهایم اما برخی از ما کلیدی تفاوت ساختاری کاشی و سرامیک آشنایی نداریم. ولی دسته خاصی از سرامیک به نام پرسلان را می توان در محیطهای باز هم به کار گیری کرد. به این برهان از کاشی صرفا برای عمل بر روی دیوارها بهره می برند البته سرامیک را در کف tile 7m کارگزاری می کنند. آوندی می باشد مشهور که مثل ظرف چینی در کشور‌ایران عموماً و در کاشان و خراسان خصوصاًبسیار عالی و بیشتر میسازند. کاشی به خاطر % جذب آب بالایی که نسبت به سرامیک دارد به جهت کار کردن بر بر روی دیوار و ارتفاع مطلوب و راحتتر است. درصورتیکه بخواهیم درباره ساختار سرامیک تفسیر دهیم، سرامیک نیز نوعی کاشی می باشد که از مقاومت و تداوم بالایی نسبت به آن برخوردار است. کاشی هنگام ساخت، زیر پرس و فشار کمتری را قرار میگیرد و از مقاومت کمتری در برابر فشار، سوز‌و‌سرما و گرما برخوردار می باشد و نازکی بیشتری دارااست به این ادله از کاشی عموما بر بر روی دیوار که از پشت آن نم و رطوبت وارد آن نمیشود، به کار گیری میشود. همین کمپانی اهمیت استعمال از رنگهای طبیعی چوب و سنگ، عملکرد در مراقبت و نگهداری از گنجهای زمینی داشته و به همین شکل مراقبت از محیط زیست را فلسفه و شعار خود قرار داده است. جذب آب سرامیک دوچندان ناچیز و پرسلان در حدود صفر است.