لیپوماتیک و مراقبت های قبل و بعد از آن

خبر

نیازی به به کارگیری از محلولهای ضد عفونی کننده یددار نظیر بتادین بر روی محلهای برش نمیباشد زیرا مکانهای بریدگی فارغ از این محلولها سریعتر و خوب تر بهبود مییابند. احساس ناراحتی و آسیب ذیل پوست تا روز دوم آن گاه از تخلیه چربی ممکن می باشد بیشتر شود و آن‌گاه روزانه بهبود مییابد. برهه زمانی نقاهت پس از لیزر لیپوساکشن طولانی است، حال آن که بیماران پس از لیپوماتیک اهمیت سرعت بسیار بیشتری بهبود مییابند. در صورتی که همین جراحی دارای اعتنا و مهارت انجام نشود، ممکن می باشد فرد در گیر افتادگی پوست، عدم تناسب بدن، درد و گود شدگی در حیطه مورد لحاظ لیپوماتیک تبریز شود. نباید از آیسپک یا پدهای گرمایی به جهت پوست منطقه معالجه شده به کار گیری شود. به مریض سفارش می گردد که در صورتی که نشانهای از عفونت مانند تب، ترشحات بودار یا قرمزی کانونی، تورم یا درد در ناحیه معالجه شده دید، حیاتی پزشک معالج تماس بگیرد. داشتن یک جلسه مشاوره کلیدی خود جراح لیپوماتیک و به دست آوردن اطلاعاتی در گزینه جراحی و عارضه ها و فواید پس از جراحی را به دست آوردن فرمائید تا شما در عاقبت در وصال به یک عاقبت دلخواه و مناسب یاری نماید. فرد باید انتظار خروج میزان متعددی خونابه و ماده بیحسی را از محلهای برش در طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت اولیه بعد از آن از تخلیه چربی داشته باشد. هرچه تحرک بیمار در روزهای نخستین بخش اعظم باشد تخلیه مایعات خوبتر رخ میگیرد. چنانچه وزن ثابتی نیز دارید باید پر سرعت مبادرت نمایید به این شکل که بسته به وضعیتتان 3 الی 6 ماه وزنتان باید بررسی شود و درصورتیکه ثابت ماند می توانید لیپوماتیک را انجام دهید. مقدار پوشیدن بادی شیپر(شکل دهنده بدن) به رخ روزمره در این جراحی کوتاه است و به مدت ۲ هفته ادامه دارد. ولی در برخی از موارد، این دو راهحل به تنهایی جواب نمیدهد و کماکان بخشهایی از بدن همانند شکم، چاق هستند. بالا رفتن دما در ارتفاع ۴۸ ساعت نخستین پس از فعالیت نتیجه طبیعی واکنش بدن به ترومای ناشی از تخلیه چربی است. پس از ۴۸ ساعت نخستین یک یا دوبار در روز حمام نمودن پیشنهاد می گردد پس از شستن دستها نخست بایستی پوست محل تخلیه چربی را مقداری ماساژ داده تا به درناژ یاری شود آنگاه بریدگیها را به آرامی کلیدی آب و صابون شسته و سپس اهمیت حوله تمیزی خشک کرد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها مضاعف اکثر در گزینه لیپوماتیک اصفهان لطفا به بازدید از وب سایت ما.