ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

خبر

دبی ماکزیمم دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ گراندفوس آلدوز 8000 لیتر بر ساعت است. دبی پمپ کلرزن استخر جسکو از 4 تا 1020 لیتر بر ساعت متغیر می باشد. دبی دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ از 0.17 تا 725 لیتر بر ساعت می باشد. بر مبنا خاصیت فیزیکی و شیمیایی ماده گزینه تزریق و اطلاعاتی به شروحه ذیل مدل پمپ را می اقتدار انتخان نمود. به هر هم اکنون حساس دقت به جور مکانیزم، در دست گرفتن دبی در همین حالت نسبت به مکانیزم حرکتی میل لنگ بیرون از مرکز، دقیقتر و مطمئن خیس می باشد. در این مطلب راهنمای جامعی شامل معرفی مترینگ پمپ، بها پمپ تزریق مواد شیمیایی، طریق فعالیت و کاربردهای آن ارائه خوا‌هیم داد. کارشناسان ما در شهر مشهد فراهم ارائه انواع برندها مهم دامنه قیمتی متعدد به جهت مشتریان می باشد. هنگام به کارگیری از مایعات چالش برانگیز، ما روش حل های ایمن و کارآمد را از شیوه محصولات و سرویس ها خود ارائه می دهیم. دوزینگ پمپ یا این که پمپ اندازه گیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپ هایی هستند که مقدار مشخص(دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق) می کنند.از این نظر به آنان پمپ تزریق یا این که Injection Pump هم گفته می شود. جهت تهیه PH یا این که پلیمریزاسیون – تزریق رنگ ها Paints & Dyes به بنزین – تزریق Anti Knock و الکل به بنزین -پمپ تزریق کلر – دوزینگ پمپ صنعت های چوب و دوزینگ پمپ کاغذ Paper Production and Paper Finishing: – تزریق دی اکسید تیتانیوم در تولید کاغذهای نخ نما – تزریق ترکیب Kaolinic به عنوان پرکننده و فیلر صفحه – تزریق رزین Resin جهت افزایش مقاومت برگه در برابر نفوذ آب – تزریق کلر جهت سپید کنندگی – تزریق رنگ – دوزینگ پمپ صنایع دارویی: جهت تزریق دوز معین از سیال در پروسه های مختلف – دوزینگ پمپ صنایع غذایی: جهت تزریق انواع مواد شیمیایی، حلال ها و … عموماً سازندگان پمپ محدوده 10 درصد تا 100 % دبی را به عنوان محدوده کارایی دقیق دستگاه دوزینگ پمپ پرومیننت مشخص می نمایند. مهم کمک نمودار عملکرد پمپ (فشار در علیه جریان)، به دنبال یک تقاطع میان هر دو میزان باشید. بر همین مبنا تعیین دوزینگ پمپ مراحل دوچندان مهمی است که کارشناسان فرآورده صنعتی میتوانند شما را در این حوزه راهنمایی کنند. این اطلاعات منجر می شود که شما دوزینگ پمپی را خریداری نمایید که ظرفیت قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی را داشته باشد. دوزینگ پمپ ها از مواد مختلفی تشکیل شده اند که بتوانند نیازهای متعدد مشتریان را برطرف نمایند. اینها در بسیاری از صنعت های گوناگون مثل در صنعت های غذایی و آشامیدنی، در آبجوسازی، در صنعت کاغذ، در صنایع شیمیایی و پتروشیمی، در فناوری نیروگاه ها و همینطور در صنعت نساجی و رنگ استعمال می شوند.