پلنیوم باکس-پلنیوم باکس اتاق تمیز-آژند کلین روم – پایگاه خبری امیران کارپت

خبر

استعمال از پلنیوم باکس ها در ساختمان ها به مراد توزیع و اختلاط یکسان هوا، پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا در تمام نقاط دریچه های خطی و اسلوت استعمال می شود. نصیب بیرونی روزنه ها در باکس های پلنیوم به شکل خطی ساخته می شوند شما می توانید در این حوزه‌ تعداد دریچه ها را تغییر تحول دهید که به طور معمول تا 10 اسلات قابل تغییر و تحول هستند. ۴- امکان تعبیهی لبهی خمدار در قسمت دهانهی خروجی هوا، که سبب ساز اتصال دریچه هوا توسط بستهای خرچنگی به پلنیوم باکس میشود. بر بر روی نصیب خروج هوای همین پلنیوم باکس می توان روزنه خورشیدی، گردابی، پرفوریت کارگزاشتن پلنیوم باکس داکت اسپلیت گردد. از آنجا که دریچههای خطی و اسلوت بصورت دکوراتیو و در طولهای بالا کار میشوند و قابلیت و امکان هوادهی یکنواخت در ارتفاع بالای روزنه وجود ندارد. پلنیوم باکس ها طبق معمول در ارتفاع بالا کلیدی محل ورود های گرد به فواصل حداکثر ۲/ ۱ متر پشت دریچه های خطی نصب می فروش پلنیوم باکس شوند. همین محصول دارای اعتنا به نحوه ساختی که دارااست کاربرد تزئیناتی پیدا کرده و سبب ساز زیباسازی فضاهای داخلی مثل ساختمان های مسکونی، ادارات، هتل ها و مکان های تجاری می شود. از باکسهای گوناگون می توان به باکس پشت دریچههای سقفی چهارطرفهی تایلی و یا دیگر انواعِ دریچهها اشاره نمود. ۱- هوارسانی یکنواخت در ارتفاع دریچههای خطی و اسلوت. پلنیوم باکسها معمولا در طول بالا حساس ورودیهای گرد به فواصل حداکثر ۱/۲متر پشت دریچههای خطی کارگزاری میشوند. هم در زمینهی ساخت اشکال پلنیوم باکس و هم انواع باکسها و تبدیلهای دیگر، در هم اکنون کار و ارایه خدمات میباشد. فرآورده این کالا به طور معمول از ورق های گالوانیزه می باشد که متناسب اهمیت وضعیت و طرز عملکردی که دارا‌هستند در ارتفاع ها و عرض های متفاوت طراحی و تولید می شوند. به طور معمول پلنیوم ها به صورت تکه های یک متری در ارتفاع خط آیتم حیث به جهت کارگزاری دریچه خطی در کنار نیز قرار می گیرند و روزنه تا طول قابل ساخت به رخ یکپارچه بر روی آن ها کارگزاری می گردد. در شرایطی که احتمال ساخت تقطیر و تعریق رطوبت هوا بر روی سطح پلنیوم وجود داشته باشد باید از عایق های حرارتی در پلنیوم باکس ها به کارگیری کرد.