ژنیکوماستی – بهدار

خبر

نکته حیاتی همین است که ژنیکوماستی، به ویژه در جوانان و نوجوانان، بیش از آن که از لحاظ طبی مسالهساز باشد، از نقطهنظر روانی و اجتماعی مسالهساز است، به طوری که مریض احساس شرمندگی می‌نماید و از عریان شدن میهراسد و اعتماد به نفس خویش را از دست می دهد و دچار سرخوردگی و افسردگی میشود. همین اختلالات ممکن می باشد ژنتیکی باشند، مثل سندرم Klinefelter، یا به علت تروما، عفونت، کاهش جریان خون یا این که پیری باشد. در خانم ها دارای فعال شدن هورمون های جنسی زنانه این بافت پرورش می نماید اما در مردان که هورمون تستوسترون دارد، رشد نکرده باقی می ماند. در عرض یک تا دو سال بیش از 90 درصد آن ها به شکل خود به خود بهبود میابند و نیاز به نگرانی نمیباشد مگر در مورد ها خاص. مردان حیاتی هورمونی به نام تستوسترون میباشند که مسئول به وجود داخل شدن صفات ثانویه جنسی در آن ها است، از طرف دیگر همگی مردان در غده فوق کلیویشان میزان اندکی از هورمون زنانه یا این که استروژن نیز دارند که هنگام بلوغ تعادل در میان همین دو هورمون به هم میخورد و نوجوان حیاتی بزرگی سینه مواجه می گردد که عمده زمان ها به جهت آنها نگرانی زیادی دارد اما تن انسان به طور فیزیولوژیکی همین بی نظمی را در مدت زمان کوتاهی تصحیح میکند. در این رخ زمان مراجعه در آغاز بایستی همین بیماری های تشخیص دیتا شود و بعد از آن درمانش شروع شود. در صورت بازدید درد، التهاب، سفتی و ترشح از نوک سینه (یکی از سینه ها و یا هر دو) قطعا به پزشک مراجعه کنید. بزرگ شدن پستان در اثر ژنیکوماستی معمولا دارای در حیث گرفتن نوک پستان به شکل متقارن اتفاق میافتد و احساس لاستیکی یا سفتی دارد. در آیتم داروها می بایست گفت کمتر دارویی وجود دارد که منجر ژنیکوماستی نشود. روغن اسطوخودوس و روغن درخت چای هم هنگامی که در محصولات حفظ از پوست آیتم استعمال قرار میگیرند سبب بروز ژنیکوماستی میشوند. در مواردی هم هر دو شیوه ساخت برش و لیپوساکشن برای درمان ژنیکوماستی سفارش می شود. مصرف داروهایی که به وسیله موسسه ها دارویی یا از نحوه اینترنت اساسی اسامیمختلف تبلیغ میشوند، به هیچ وجه پیشنهاد نمیشود. در بعضا موارد، بزرگ شدن سینه خود به خویش بهبود می یابد البته در شکل عدم بهبودی، غالبا انجام جراحی سفارش می شود. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد ژنیکوماستی با ورزش بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.