کتاب آموزش رانندگی ویژه متقاضیان گواهینامه پایه دوم pdf

خبر

کتاب حاضر ویژه متقاضیان گواهینامه پایه دوم رانندگی تالیف گردیده تا مهم ترین نیازهای آن ها را به قوانین و مقررات ترافیک، ایمنی راه و وسیله نقلیه تا حد امکان مرتفع سازد. این کتاب در پنج فصل تهیه شده است. در فصل اول بخشی از قوانین و مقررات مورد نیاز هنرجویان آورده شده است. نحوه رانندگی ایمن در فصل دوم نگاشته شده است و سعی شده است احتیاط های لازم و نکات ایمنی هنگام تردد در شبکه معابر برای هنرجویان تدوین گردد. در فصل سوم مطالب مفیدی در خصوص آشنایی با خودرو و نحوه سرویس و نگهداری آن آورده شده است.

کتاب آموزش رانندگی پایه دوم

کتاب گواهینامه پایه دوم

کتاب پایه دوم رانندگی

آموزش رانندگی پایه دوم

اموزش رانندگی خاور پایه دوم

بهترین مقالات
اروزیل جی بی اس (GBS) با بهترین قیمت - شیمی افسون