یک خانه هوشمند چه کاری انجام میدهد؟

خبر

سوالی که اینجا مطرح می شود این میباشد که یک خانه هوشمند چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ آموزش خانه هوشمند برای چه کسانی می تواند موثر و کارا باشد ؟ تکنولوژی در تمدن لغات، ابزاری تکنیکی به جهت وصال به هدف ها عملی است. همینطور از طرز فرا باز‌نگری در توده بندی مطالعات و مبانی نظری و طرز تحلیلی در باز‌نگری دیدگاه ها و افکار، پیرامون برهمکنش ارتباط «تکنولوژی، معماری و منزل هوشمند و انرژی ساختمان»، استفاده شده است. امروزه از تکنولوژی های جدید ایجاد منزل های هوشمند به منظور تولید آسایش و امنیت اکثر و صرفه جویی در هزینه ها بو کمتر در مصرف منابع انرژی بهره ساختمان به کارگیری می کنند. چه شما در هر اتاق از خانه باشید و چه در هر نقطه از دنیا به راحتی دارای استعمال از تلفن یار می توانید در دست گرفتن حالت خانه خود را به عهده بگیرید. نمودار شماره 1- اجزای اساسی معماری هوشمند- منشاء (کامل نیا،ح،1392) 7- نوع پیشنهادی در طراحی پلکان به وسیله معماری هوشمند در همین طرح اصلی تحلیل انجام شده بوسیله هوش تصنعی و مصنوعی و دادن دیتاها و استانداردهای پله به جهت هر کاربر اهمیت اعتنا به شرایط سنی و جسمی می توان تغییر و تحول در ارتفاع، میزان و شیب در کف پله برای سهولت در استفاده مفیدتر، تولید کرد. این برنامههای هوش تصنعی و مصنوعی اهمیت روشن/خاموش نمودن خودکار چراغها بر اساس حضور انسان، بلندگوهای هوشمند، برنامههایی که رنگ نور را بر شالوده زمانه روز تنظیم مینمایند و غیره در مصرف انرژی صرفهجویی میکنند. در دنیای پیشرفته ی امروز صنعت ساختمان، سرمایه گذاری کلان، درازمدتی بوده و می بایست همین صنعت را مهم امداد تکنولوژی و فناوری های روز عالم از کهنگی دورنگه داشت. هدف این تحقیق تحلیل مفاهیم و خواستگاه تکنولوژی ساختمان های هوشمند حیاتی تأکید بر استعمال از فناوری های نوین کاهش انرژی ساختمان است. در دنیای امروز بشر حساس به کارگیری از این تکنولوژی به اهداف زیادی دست می یابد که اساسی ترین آن ها کاهش مصرف انرژی است. همین حق گزینش به شما دیتا شده میباشد که یک یا تعدادی قسمت از خانه را هوشمند کرده و در آتی آن را گسترش دهید. ارائه ی یک سیستم فازی هوشمند به جهت بررسی و تحلیل خانه ی کیفیت. سیستم خانه هوشمند این امکان را مهیا می کند که انواع درب ورودی، کرکره، سایبان و پرده برقی را بتوان به وسیله کلیدهای هوشمند و در نقاط بدور و نزدیک خانه در دست گرفتن کرد. از پخت و پز خوراک گرفته تا سیستم های روشنایی، درب پارکینگ، سیستم امنیت و … سیستم محل ورود خانه هوشمند اینتل را می توان از رویه بدور کنترل کرد تا صاحب خانه حتی چنانچه در شهر دیگری بود، بتواند فرد پشت در را ببیند و در صورت تمایل، آن ها را به خانه راه بدهد. ایرانمنش، س.، رستگار، ح.، مختارانی، م.، 1394. ارائه ی یک سیستم فازی هوشمند به جهت ارزیابی و محاسبه منزل ی کیفیت. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از خانه هوشمند کیانیک ، شما ممکن است می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.