20 فروردین 1398

پیوند بخش خصوصی و حمل‌ونقل در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی / ۵۷ درصدی‌ها!

مولف: tarabaran   /  دسته: شماره 164   /  رتبه دهید:

 

پیوند بخش خصوصی و حمل‌ونقل در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی

 ۵۷ درصدی‌ها!

ترابران- آخرین گزارش مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها (PPI) که توسط بانک جهانی، منتشر شده، اطلاعات جالب‌توجهی از عملکرد سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. هرچند این گزارش نمی‌تواند کامل و جامع باشد، چون برخی از پروژه‌ها به‌خصوص پروژه‌هایی که محلی و کوچک هستند آن‌گونه که باید توسط وب‌سایت‌ها دولتی، پایگاه‌های داده و سایر منابع اطلاع‌رسانی نمی‌شوند، اما به هر حال گزارش تیم تحقیقاتی این نهاد بین‌المللی، نشان‌دهنده افزایش 7 درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی در نیمه نخست سال 2018 نسبت به نیمه نخست سال پیش از آن است. هرچند هنوز هم این سرمایه‌گذاری کمتر از سطوح تاریخی ده‌ساله گذشته است و این اتفاق برای چهارمین سال است که رخ می‌دهد.

حمل‌ونقل بیش از نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌های جهانی (57 درصد) در نیمه نخست سال 2018 را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر سهم آن از کل سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین سهم در 10 سال اخیر است.

 

روند سرمایه‌گذاری PPI جهانی

سرمایه‌گذاری PPI در نیمه نخست سال 2018 در مجموع 5/43 میلیارد دلار در 164 پروژه بوده است که این میزان در مقایسه با نیمه نخست سال 2017 افزایش 7 درصدی و در مقایسه با نیمه نخست سال 2016 افزایشی 44 درصدی نشان می‌دهد. همچنین کل سرمایه‌گذاری ثبت شده برای نیمه نخست سال 2018 حدود 2 درصد بالاتر از میانگین سرمایه‌گذاری انجام شده در نیمه‌های نخست پنج سال قبل است که حدود 9/42 میلیارد دلار برآورده شده بود.

هرچند روند بهبود سرمایه‌گذاری که از سال 2017 آغاز شده در نیمه نخست سال 2018 ادامه پیدا کرده است، اما هنوز هم این سرمایه‌گذاری کمتر از سطوح تاریخی ده‌ساله گذشته است و این اتفاق برای چهارمین سال است که رخ می‌دهد. از طرف دیگر، این اولین بار بعد از سال 2014 است که سطح سرمایه‌گذاری از میانگین سرمایه‌گذاری در نیمه نخست پنج سال گذشته بیشتر بوده است؛ هرچند که این افزایش تنها 2 درصد بوده است. علاوه بر این، سطوح سرمایه‌گذاری بالاتر معمولا در نیمه دوم هر سال اتفاق می‌افتد که این موضوع بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری در سال 2018 نشانه‌های بهتر شدن دارد.

در نیمه نخست سال 2018، سرمایه‌گذاری در 34 کشور انجام شده است که این تعداد تقریبا مشابه با نیمه نخست سال 2017 (35 کشور) بوده و همچنین بالاتر از میانگین تعداد کشورهایی است که در پنج سال گذشته در آنها سرمایه‌گذاری صورت گرفته است (30 کشور).

تعداد پروژه‌ها در نیمه نخست سال 2018 در مقایسه با نیمه نخست سال 2017 حدود 6 درصدی افزایش یافت و از 154 پروژه به 164 پروژه رسید. همچنین تعداد پروژه‌ها از میانگین تعداد پروژه‌ها در پنج سال گذشته (149 پروژه) 10 درصد بیشتر بوده است.

هرچند میانه اندازه پروژه‌ها در نیمه نخست سال 2018 کمتر از میانه اندازه پروژه‌ها در سال 2017 است (جدول 1) اما میانگین اندازه پروژه‌ها در نیمه نخست سال 2018 (106 میلیون دلار) بیشتر از میانگین اندازه پروژه‌ها در سال 2017 (96 میلیون دلار) بوده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ‌تر و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک‌تر در نیمه نخست سال 2018 است.

سهم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوچک (کمتر از 100 میلیون دلار) در نیمه نخست سال 2018 و سال 2017 در حدود 50 درصد ثابت باقی مانده است. در همین حال، سهم پروژه‌های متوسط (100 تا 500 میلیون دلار) افزایش یافته و از 36 درصد در سال 2017 به 40 درصد در نیمه نخست سال 2018 رسیده است. بزرگ‌ترین تفاوت این است که در نیمه نخست سال 2018 هیچ پروژه‌ای با ارزش بیش از 3 میلیارد دلار وجود نداشته، اما در سال 2017 چهار پروژه بیش از 3 میلیارد دلاری انجام شده است.

گستره جغرافیایی

همانند سال 2017 در نیمه نخست سال 2018، شرق آسیا و پاسیفیک همچنان بر سرمایه‌گذاری‌های جهانی تسلط دارد و 40 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده است. با این حال، سرمایه‌گذاری در این منطقه نسبت به سال 2017 حدود 51 درصد کاهش یافت و این در حالی است که اروپا و آسیای مرکزی یک‌چهارم کل سرمایه‌گذاری جهانی را به دست آورده است. آمریکای لاتین و منطقه کارائیب که در گذشته از این لحاظ در صدر جدول قرار داشتند، هم‌اکنون در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند که پایین‌ترین سهم طی ده سال گذشته است. سهم خاورمیانه و شمال آفریقا نیز کاهش یافته است، اما سهم جنوب صحرای آفریقا افزایش یافته است.

در سطح کشورها، پنج کشور با بیشترین سطح سرمایه‌گذاری در نیمه نخست سال 2018 عبارتند از:

چین، با 6/11 میلیارد دلار برای 37 پروژه، ترکیه با 2/7 میلیارد دلار در 8 پروژه، هند با 8/3 میلیارد دلار در 24 پروژه، ویتنام با 4/3 میلیارد دلار در 10 پروژه و برزیل با 3 میلیارد دلار در 11 پروژه. در سال 2018 این 5 کشور حدود 66 درصد از کل سرمایه‌گذاری جهان را به خود اختصاص داده‌اند و حدود 9/28 میلیارد دلار را جذب کرده‌اند. این ده درصد بیشتر از سال 2017 است که چین، اندونزی، مکزیک، برزیل و پاکستان 56 درصد از کل سرمایه‌گذاری جهان را به خود اختصاص داده بودند.

روندهای بخشی

حمل‌ونقل بیش از نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌های جهانی (57 درصد) در نیمه نخست سال 2018 را به خود اختصاص داد. سهم این بخش بعد از کاهش چشمگیر سال 2016 به صورت مستمر افزایش یافته است و در حال حاضر سهم آن از کل سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین سهم در 10 سال اخیر است (بدون در نظر گرفتن سال 2015 که در این سال 6/35 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌ها به پروژه فرودگاه ترکیه اختصاص یافت).

از سوی دیگر سهم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، از سال 2016 کاهش یافته و در نیمه نخست سال 2018 به بیش از یک‌سوم سرمایه‌گذاری کل (36 درصد) رسیده و این در حالی بود که سهم این بخش در سال 2016، 66 درصد بوده است.

در نیمه نخست سال 2018، سهم آب و فاضلاب از کل سرمایه‌گذاری 7 درصد و سهم ICT تنها 3/0 درصد بود. در نیمه نخست سال 2018 سهم سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب از کل سرمایه‌گذاری به بیشترین مقدار در 10 سال گذشته رسید.

روندهای تامین مالی

در نیمه نخست سال 2018، اطلاعات مالی مشروح در مورد حدود 81 درصد از پروژه‌های PPI (103 پروژه از 127 پروژه) در دسترس بود. اطلاعات مالی برای 37 پروژه در چین در دسترس نبود. برای 103 پروژه که در مجموع میزان تعهد سرمایه‌گذاری در حدود 6/24 میلیارد دلاری داشتند، سرمایه‌گذاری بیشتر به ساخت دارایی‌های فیزیکی مربوط می‌شد. در هند و ترکیه در مجموع 122 میلیون دلار برای هزینه‌های دولت اختصاص داده شده بود.

با توجه به تامین مالی صورت گرفته، از کل 6/24 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده در 103 پروژه که در بالا ذکر شد، حدود 13 درصد (2/3 میلیارد دلار) از منابع عمومی، 68 درصد (8/16 میلیارد دلار) از منابع خصوصی و 19 درصد (6/4 میلیارد دلار) از منابع موسسات تامین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای (DFI) تامین شده است.

سهم پروژه‌هایی که از حمایت‌های دوجانبه برخوردارند، همچنان در حال افزایش است. در نیمه نخست سال 2018، 45 پروژه از 103 پروژه، به نوعی حمایت موسسات تامین مالی را دریافت کرده‌اند. از این تعداد، تنها 15 پروژه حمایت چندجانبه را دریافت کرده‌اند، 21 پروژه حمایت دوجانبه را دریافت کرده‌اند و 9 پروژه نیز حمایت دوجانبه و چندجانبه داشته‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مشاهده (34)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "پیوند بخش خصوصی و حمل‌ونقل در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی / ۵۷ درصدی‌ها!"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید